Royal Grand

СПА център

МИНЕРАЛНА ВОДА

 

Спа център Роял Гранд използва минерална вода от сондаж № Р-113 „Каварна“ разположен на 2000 м. Южно от гр.Каварна,община Каварна, област Добрич. Характеризира се като ниско минерализирана, хипотермална, хидрокарбонатно-хлоридна калциево магнезиево натриева вода, без санитарнохимични и микробиологични признаци на замърсение. Съдържанието на изследваните микрокомпоненти са в границите на нормите за минерална вода. Водата има стабилен физикохимичен състав и свойства.

Лечебно-профилактични свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на хидрокарбонатни калциеви, натриеви, хлоридни и магнезиеви йони, и на метасилициева киселина в колоидно състояние.

 

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика /след съответно темпериране до 33-35℃/ оказва блаприятно въздействие при следните заболявания:

  • периферна нервна система /дископатия,радикулит,плексити и др./
  • ортопедични заболявания/за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояние и др./
  • дегенеративни и възпалителни ставни заболявания /артрити, спондилартрити, артози, ревматоиден артрит, анкилизиращ спондилартрит и др./

 

Противококазания за външно балнеолечение:

  • специфични заболявания
  • инфекциозни заболявания
  • заболявания в активен стадий и декомпенсирана функция на органи и системи
  • онкологични заболявания
  • ХИБС с ритъмни нарушения
  • епилепсия
https://www.livechatalternative.com/