Контакти

За всички хотели

Адрес: 1000 София, район Лозенец, ул. Вискяр планина №15-17Булстат: BG148121361
МОЛ: Валентин Николов
Сметка в лева: BG49BPBI79451064685801
Сметка в евро: BG31BPBI79451464685801

Пишете ни

Royal Grand Hotel

Резервации

Управител

Специални оферти

Разгледайте нашите най-нови оферти и се възползвайте от най-добрите цени!

Royal Bay

Royal Grand

Royal Cove